Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Inštalácia Biblioboxu je jednoduchá a ľahko ju zvládnete sami. Ak si netrúfate, môžete si ju u nás objednať spolu s Biblioboxom.

Čo je k inštalácii potrebné

Súčásťou dodávky Biblioboxu je potrebný inštalačný materiál:

 • montážna šablóna
 • hmoždinky
 • vruty
 • montážny kľúč 13mm pre utiahnutie vrutov

Ďalej budete potrebovať vŕtačku, najvhodnejšia je príklepová, a vrták s priemerom 10 mm na vŕtanie do povrchu na mieste inštalácie.

Postup inštalácie

 • Vyberte vhodné rovné miesto pre umiestnenie Biblioboxu. Povrch musí byť pevný a umožňovať uchytenie hmoždiniek dlhých 60mm. V prípade, že povrch nespĺňa tieto požiadavky, odporúčame použiť chemickú kotvu.
 • Na vybrané miesto položte dodanú montážnu šablónu.
 • Cez otvory v montážnej šablóne vyvŕtajte príklepovou vŕtačkou a vhodným vrtákom s priemerom 10mm diery do hĺbky 75mm.
 • Odstráňte montážnu šablónu.
 • Vložte dodané hmoždinky do vyvŕtaných dier.
 • Umiestnite Bibliobox na takto pripravené miesto. Skontrolujte, či vyvrtané diery pasujú na otvory kotviacich pätiek vnútri Biblioboxu.
 • Dodanými vrutmi prišróbujte Bibliobox k zemi.